CSR -odpowiedzialność społeczna biznesu, kodeks ETI Base Code, SMETA, SEDEX, BSCI, SWA McDonald's, audyt łańcucha dostaw

Aktualności - standardyetycznePL

Przejdź do treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI:

Zmiana wieku młodocianego
Od 1.9.2018 r. zmienił się wiek młodocianego. Obecnie osoba młodociana to osoba w wieku 15-18 lat. Obniżenie wieku zatrudniania młodocianych z 16 do 15 lat jest związane z chęcią dostosowania krajowej regulacji do standardów europejskich, regulowanych przepisami art. 7 ust. 1 Karty Praw Społecznych Rady Europy oraz dyrektywy Rady z 22.6.1994 r. (94/33/WE) w sprawie ochrony pracy osób młodocianych (Dz.Urz. UE L Nr 216, s. 12).

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku
Najniższa krajowa w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, czyli ok. 1634 zł do ręki (netto).
Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa do 14,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego
Trwają prace nad Nową Ustawą o Jawności Życia Publicznego. Ustawa będzie prawdopodobnie nakładać obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w „co najmniej średnich” przedsiębiorstwach.
Firmy będę musiały podejmować działania związane z między innymi:
• wprowadzeniem skutecznej polityki antykorupcyjnej w organizacji
• przeciwdziałać tworzeniu tzw. funduszy korupcyjnych
• umieszczać w umowach klauzule antykorupcyjne
• opracować regulacje w zakresie otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników
• szkolenić pracowników z zasad odpowiedzialności karnej za korupcję
• określaniem sposobu informowania właściwych organów o propozycjach korupcyjnych
• ochroną sygnalistów przed rozwiązaniem umowy lub zmianą jej warunków
• wynikające z obowiązku unikania konfliktu interesów dotyczące również członków zarządu spółek zobowiązanych
Zmiany zasadach wynagradzania pracowników
Od początku roku 2017 wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Wykreślono z przepisów regulację pozwalającą na różnicowanie wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.
Zmiany zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych
Od czwartku 1 czerwca 2017 roku weszły w życie zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Pracodawcy (agencie pracy tymczasowej) nie będą mogli przekroczyć limitu 18 miesięcy niezależnie od typu podpisanej umowy – liczyć się będą zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę tymczasową.
Nowa wersja SMETA 6.0 już obowiązująca!
Podczas międzynarodowej Konferencji organizacji SEDEX w dniach 5-6 kwietnia 2017 roku przedstawiona została nowa wersja SMETA 2 i 4 Pillar. Zgodnie z ogłoszonymi informacjami, po 31 maja 2017 wszystkie audyty muszą się odbywać w oparciu o tą nową wersję SMETA. Jest to już 6 wersja SMETA.

Dni świąteczne wolne od pracy w 2019 roku:

1 stycznia  (wtorek)             Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (niedziela)           Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
21 kwietnia (niedziela)          Wielkanoc
22 kwietnia (poniedziałek)    poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (środa)                    Święto Pracy
3 maja  (piątek)                   Święto Konstytucji 3 Maja
9 czerwca (niedziela)            Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
20 czerwca (czwartek)          Boże Ciało
15 sierpnia  (środa)              Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (piątek)              Wszystkich Świętych
11 listopada  (poniedziałek)   Święto Niepodległości
25 grudnia  (środa)               Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (czwartek)          Boże Narodzenie (drugi dzień)


Umowy zlecenia
Od 1 stycznia 2017 r. powinniśmy aneksować umowy zlecenia. Również w nowych umowach trzeba wskazać w jaki sposób będziemy ewidencjonować liczbę godzin pracy zleceniobiorców. Oczywiście, w ślad za tym musimy te ewidencje posiadać, bo Inspekcja Pracy bez ostrzeżenia może o to zapytać (żeby sprawdzić czy płacimy co najmniej 13 złotych za godzinę).

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mają firmy zatrudniające co najmniej 50 osób. Dotychczas taki wymóg dotyczył firm, których załoga liczyła 20 osób i więcej. Mniejsze firmy nie mają takiego obowiązku, ale powstanie ZFŚS zależy od decyzji szefa firmy. Warto pamiętać, że rezygnacja z obowiązku tworzenia ZFŚS w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób może nastąpić wyłącznie za zgodą pracowników.
 
Copyright ©  EKC Poland 2017
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego